Ga naar de inhoud
ONZE TRAININGEN
Bestuurlijke rapportage voor de politie
De politie komt vanuit haar rol in de maatschappij veel in aanraking  met misstanden, knelpunten, onrust en reageert hier vaak direct op. De  rol van de politie ligt daarnaast ook op signaleren en adviseren richting de gemeente. Om het bestuur op een hoog niveau te adviseren, is  een kwalitatieve bestuurlijke rapportage van groot belang.
    
Oplossingen van overlast en criminaliteit zijn niet altijd  privaatrechtelijk en strafrechtelijk, maar kunnen ook liggen in  bestuursrecht. Bestuursrecht is relatief jong en er liggen voldoende  kansen voor de politie om zich hierin te professionaliseren en te  versterken in haar positie.
    
Met een bestuurlijke rapportage kan de politie een signaal  geven. Een bestuurlijke aanpak is geen doel op zich. Het is een middel,  een instrument in het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en/of  het beëindigen van ongewenste situaties. Soms kan dit niet bereikt worden met een strafrechtelijke aanpak, maar kan een bestuurlijke  rapportage, bijvoorbeeld het intrekken van een vergunning op, een ongewenste situatie beëindigen. Een bestuurlijke rapportage geeft de  politie ten opzichte van criminaliteit en overlast een duidelijke  positie en verantwoordelijkheid. Men voorkomt dat men zelf een plan van  aanpak gaat uitvoeren of direct in oplossingen gaat denken en legt de  regie duidelijker neer bij het bestuur. Ook kan een bestuurlijke  rapportage bijdragen aan het duiden van een veiligheidsrisicogebied.
KERNDOEL VAN DEZE TRAINING
__________________________________________

Deze eendaagse training is bedoeld om politiemedewerkers te professionaliseren in het samenstellen en uitwerken van een kwalitatieve, bestuurlijke rapportage en hiermee hun adviesvaardigheden te professionaliseren. Hierdoor kan het bestuur een besluit of maatregel op een goede onderbouwde manier nemen.

VOOR WIE IS DEZE TRAINING
__________________________________________

Leidinggevenden, wijkagenten en politiemedewerkers met een specifieke taak en/of expertise bijvoorbeeld drugshandel, hennepteelt, prostitutie, motorbendes, fraude en horeca. Controlerende en/of toezichthoudende medewerkers.

PRIJS
__________________________________________

€ 389,--, per cursist (incl. het cursusmateriaal, koffie/thee, frisdrank en lunch, excl. omzetbelasting)

DATUM EN LOCATIE
__________________________________________

Woensdag 11 september 2019, in Rotterdam
Woensdag 11 december 2019, in Rotterdam
Bekijk ook onze andere trainingen
De handhaver die staat!
Als handhaver in de frontlinie ben je voortdurend onder de mensen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor het publiek op straat. Je bent de ogen en de oren van de organisatie. Jij weet wat er speelt op straat, in de buurt, op winkels, op scholen. Jij voelt aan of er spanningen zijn,  of dat er ergens gevaar dreigt. Dit is des te meer het geval omdat de politie steeds minder zichtbaar is in het openbaar gebied.
    
Het vertrouwen dat de burger heeft in de gemeente is voor een groot deel afhankelijk van het vertrouwen dat hij heeft in de handhaver. Wanneer je als handhaver een vergissing maakt, of iemand niet correct behandelt, dan zal dat afstralen op de hele organisatie. Men ziet het verschil niet meer tussen de ene en de andere handhaver. Dit legt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de individuele handhaver.
    
Het is de handhaver die de burger bewust maakt van de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. Er hangt dus veel af jouw contact met anderen. En dit heeft weer alles te maken met jouw manier van communiceren. Het is dus van groot belang om te weten wat jouw effect is op andere mensen.
    
Maar hoe doe je dat dan? Hoe ga je om met het spanningsveld tussen enerzijds je functie als handhaver en anderzijds het dienen van de burger en het onderhouden van contacten. Hoe zorg je ervoor dat je contact met de burgers dusdanig is, dat men bereid is informatie te verstrekken en mee te werken, terwijl er ook momenten zijn dat je mensen moet aanspreken of bekeuren en het belangrijk is dat je overwicht uitstraalt.

KERNDOEL VAN DEZE TRAINING
__________________________________________

Deze praktijkgerichte training is bedoeld om de cursist inzicht te geven in de eerste indruk die hij maakt, de manier waarop hij communiceert (verbaal en non verbaal) en zijn effect op de omgeving. Daarnaast versterkt de cursis zijn communicatie-vaardigheden als luisteren, (door)vragen, informatie vergaren en het helder overbrengen van de boodschap. Bovendien krijgt hij handvatten om de leiding over het gesprek te houden, grenzen te stellen en om te gaan met verbale agressie en emoties.

VOOR WIE IS DEZE TRAINING
__________________________________________

Deze training is bedoeld voor handhavers en BOA’s.

PRIJS
__________________________________________

€ 389,--, per cursist (incl. het cursusmateriaal, koffie/thee, frisdrank en lunch, excl. omzetbelasting)

DATUM EN LOCATIE
__________________________________________

Interesse in deze training? Neem contact met ons op.
Bekijk ook onze andere trainingen
Toegepast bestuursrecht in de politiepraktijk
Boeven vangen zonder bewijs? Het kan!
De opkomst van het bestuursrecht in het lokale veiligheidsdomein zal niemand ontgaan zijn. Met name het bestuursrechtelijk handhaven en sanctioneren biedt een ruim palet aan instrumenten dat ingezet wordt in de bestrijding van lokale veiligheidsproblematiek. Parallel aan deze opkomst krijgen actoren zoals de gemeente, gemeentelijke toezichthouder, burgemeester en het college van burgemeester en wethouders een steeds groter aandeel (toebedeeld) in de bestrijding van overlast, criminaliteit en ondermijning.

Noodzaak voor bestuursrechtelijke aanpak in veiligheidsdomein
Ondanks dat de diversiteit aan veiligheidsproblematiek steeds groter wordt, is de bestuursrechtelijke aanpak nog niet bij iedereen bekend. De huidige samenwerking tussen verschillende actoren wordt teveel vanuit eigen bevoegdheden in instrumenten benaderd. Dit terwijl andere actoren soms meer bevoegdheden en instrumenten hebben dan men in beginsel voor ogen heeft. Een bestuursrechtelijke aanpak is noodzakelijk om tot een meer integrale benadering in bestrijding van criminaliteit te komen. Dat is de kern van de training ‘toegepast bestuursrecht in de politiepraktijk’.

Voordelen voor politie
 • Effectieve samenwerking met het lokale bestuur
 • Effectievere bestrijding van lokale veiligheidsproblematiek
 • Integrale beoordeling van problematiek en  gerichter advies in bestuurlijke rapportage
 • Actuele kennis van bestuursrechtelijke ontwikkelingen
 • Gerichter inzet van partners
 • Focus op signaleren en adviseren, in plaats van oneigenlijke taken oppakken

KERNDOEL VAN DEZE TRAINING
__________________________________________

Tijdens deze eendaagse interactieve training krijgt u  meer inzicht in bestuursrecht in algemene zin en de werking van bestuursrechtelijke handhaving. Daarnaast komen via theoretisch kader en spelmethodieken de volgende onwerpen aan bod:
 • De werking van de gemeente in relatie tot bestuursrecht
 • Bestuursrechtelijke handhavingsmogelijkheden in verschillende rechtsgebiden
 • Preventieve en repressieve barrières in bestuursrecht
 • Praktijkgerichte casuïstiek en keuzemodel aanpak politie
 • Advisering aan de hand van bestuurlijke rapportage

VOOR WIE IS DEZE TRAINING
__________________________________________

Deze training is speciaal ontwikkeld voor operationeel specialisten, operationeel experts en OPCO’s binnen de politie.

PRIJS
__________________________________________

€ 389,- per cursist, inclusief cursusmateriaal, lunch en exclusief omzetbelasting.

DATUM EN LOCATIE
__________________________________________

Woensdag 16 oktober 2019, in Rotterdam
Bekijk ook onze andere trainingen
Stressmanagement voor ambtenaren
“Drukker moet het niet worden!”
Ambtenaren en stress. Daar wordt soms grappig over gedaan, maar de praktijk geeft een ander beeld….
Een andere computer, een andere werkplek, al is het maar één bureau verderop. Het kunnen de spreekwoordelijke druppels zijn. En dat gebeurt niet zomaar. Daar gaan vaak jaren van opgebouwde spanning aan vooraf.
Veel ambtenaren geven aan dat ze te veel werk op hun bordje krijgen en dat het werk dat ze moeten doen te ingewikkeld is. Nu is werkdruk een landelijk probleem in verschillende bedrijfstakken, maar het ziekteverzuim ligt bij ambtenaren al jaren 1,4%  boven het Nederlands gemiddelde.

Oorzaken van stress
Reorganisaties zijn aan de lopende band aan de orde. De bezuinigingen hebben het aantal fte’s aanzienlijk doen afnemen. De zekerheden die ambtenaren altijd hadden zijn aan het afbrokkelen. De ambtenaren die blijven, zitten tot aan hun nek toe in het werk. Ambtenaren hebben te maken met voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast mogen ambtenaren geen fouten maken, want dan is het meteen publiekelijk bekend. De burger moet tenslotte kunnen vertrouwen op de wetgever. Het imago van de ambtenaar is stoffig. Het is niet sexy om ambtenaar te zijn. De meeste ambtenaren zijn dan ook niet trots op hun beroep. Ambtenaren zitten daarbij hele dagen binnen en hebben weinig tot geen lichaamsbeweging. Ziekteverzuim leidt  tot werkdrukverhoging van de ambtenaren die niet ziek zijn.

Stresspreventie een noodzaak
Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten en stress die samenhangen met werk. Het spreekt voor zich dat het bespreekbaar maken van stress en het tegen gaan ervan door vermindering van werkdruk, maar ook de verschillende copingsstrategieën, hoog op de agenda staan.
Wanneer u uw werknemers een gerichte training laat volgen, werkt u actief mee aan bewustwording en stresspreventie. Dit levert niet alleen grote voordelen voor uw werknemers, maar ook voor uw organisatie.

KERNDOEL VAN DEZE TRAINING
__________________________________________

Na deze training hebben deelnemers inzicht in:
 • de werking van stress en werkdruk;
 • hun persoonlijke stressfactoren;
 • hun valkuilen en belemmerende overtuigingen;
 • hoe zij sneller en doeltreffender kunnen herstellen;
 • hun herstelvermogen.

De deelnemers zijn beter in staat om:
 • ontspannen te werken;
 • om te gaan met veranderingen en tegenslagen;
 • hun grenzen aan te geven;
 • prioriteiten te stellen;
 • tijdig stressfactoren te signaleren.

VOOR WIE IS DEZE TRAINING
__________________________________________

Deze eendaagse training is specifiek ontwikkeld voor de doelgroep ambtenaren en sluit ook aan op hun bestuurlijke omgeving.

PRIJS
__________________________________________

€ 389,-- (incl. het cursusmateriaal, koffie/thee, frisdrank en lunch, excl. omzetbelasting)

DATUM EN LOCATIE
__________________________________________

Interesse in deze training, neem contact met ons op.
Bekijk ook onze andere trainingen
Effectief beïnvloeden voor (startende) wijkagenten
De wijkagent is een belangrijke spil in de wijk en werkt samen met veel interne en externe partners. Als hij of zij aan de slag gaat met informatie over criminaliteit en overlast in de wijk kan dit intern gericht zijn, bijvoorbeeld met leden van het basisteam of met de wijkagent expert of operationeel specialist. Andere problemen lost de wijkagent direct op in de wijk of binnen zijn externe netwerk. Hoewel een wijkagent officieel geen leidinggevende is, is het wel van belang dat hij zijn invloed op alle vlakken effectief kan inzetten. Bijvoorbeeld om een collega of partner mee te nemen in zijn denkrichting, problematiek of oplossing. Daarvoor is het noodzakelijk dat de wijkagent inziet welke instrumenten hij of zij kan inzetten om een ander positief te beïnvloeden met als doel meer resultaat op straat én plezier in het vak.

Meer invloed én meer impact
Wil jij als (startend) wijkagent jezelf én anderen beter leren begrijpen, meer invloed én meer impact realiseren en iedere keer het maximale uit iedere situatie halen? Dan is de training ‘Effectief beïnvloeden’ wat voor jou!
  
De kracht van deze training:
 • Duidelijke en actuele praktijkvoorbeelden vanuit de politie
 • Direct toepasbaar in jouw werk
 • 80% oefenen, 20% theorie
 • Persoonlijke aandacht
 • Deze training is door 96 deelnemers met gemiddeld een 8 beoordeeld!

KERNDOEL VAN DEZE TRAINING
__________________________________________

Na deze training ben je in staat op een bewuste manier te overtuigen en effectief te beïnvloeden in de politiepraktijk. Je hebt als wijkagent ervaren dat winnen mogelijk is zonder dat je gesprekspartners daarbij hoeven te verliezen. Je hebt geleerd hoe je mensen en situaties optimaal kunt beïnvloeden, hoe je belangen overkomen bij anderen, en hoe je optimale commitment krijgt. Dit helpt je niet alleen in het beter positioneren van jezelf als beginnend wijkagent, maar het heeft ook een positief effect op het team en de netwerkomgeving.

VOOR WIE IS DEZE TRAINING
__________________________________________

Deze vierdaagse training is specifiek ontwikkeld voor (startende) wijkagenten en sluit ook aan hun omgeving en praktijksituaties.

PRIJS
__________________________________________

€  1499 voor vier dagen (incl. het cursusmateriaal, koffie/thee, frisdrank  en lunch, excl. omzetbelasting)

DATUM EN LOCATIE
__________________________________________
   
Interesse in deze training, neem contact met ons op.
Bekijk ook onze andere trainingen
Leer grenzen stellen
Hoe vergroot je jouw zelfvertrouwen, bereik je doelen en stem je verwachtingen beter op elkaar af? Door grenzen te stellen.Omgaan met een leidinggevende die vindt dat je een taak anders moet uitvoeren, met de verwachtingen van je partner, met feedback… Heb je het gevoel dat je keuzevrijheid beperkt is of dreig je de grip op situaties te verliezen? Wil je dit veranderen en in bepaalde situaties beter je grenzen aangeven, daadkrachtiger zijn, zelfverzekerder of assertiever reageren? Deze training leert je assertiever te worden in een perfect evenwicht, zonder door te schieten. Leer gezond grenzen stellen voor jezelf, in jouw werk en privésituaties!  

Inhoud
Veel trainingen werken vanuit of de werksituatie óf de privésituatie. Deze training is uniek en omvat juist beide perspectieven. Hierdoor versterk jij jezelf in alle situaties. Enerzijds richt de training zich op jou als persoon, vanuit je levenservaring, karaktereigenschappen, cultuur/geloof, sekse, emotionele IQ en leeftijd. Anderzijds kijken we naar context, hiërarchische verhoudingen, opleidingsniveau etc. Zo schetsen we samen een goed en gedegen persoonlijk beeld van jouw situatie en het effect van jouw gedrag op situaties. Na deze bewustwording krijg je gerichte gereedschappen om assertiever te worden.

Onderwerpen die tijdens deze training aan bod komen:
• Gevoel en behoefte
• Persoonstype
• Psychologie van assertiviteit
• Gezond en gedoceerd grenzen stellen
• Persoonlijk actieplan en aan de slag!

Theoretische kennis en oefeningen worden in deze training afwisselend ingezet. Het weten is één, het doen én het borgen naar de toekomst toe is waar het uiteindelijk echt om gaat. Er is dan ook voldoende ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren. Dit zal resulteren in een persoonlijk actieplan die concrete persoonlijke handvatten geeft.

RESULTAAT
__________________________________________

Na deze training:
• ben je je meer bewust van je assertiviteit in relatie tot jouw omgeving (privé & werk);
• kun je persoonsgerichte tools effectief inzetten om op een gezonde, respectvolle manier te communiceren en grenzen te stellen;
• is jouw zelfvertrouwen groter;
• heb je meer grip op resultaten;
• heb je jouw professionele effectiviteit vergroot;
• werk en leef je met meer plezier.

GROEPSBIJEENKOMSTEN ÉN E-COACHING
__________________________________________

Het trainingsprogramma bestaat uit twee groepsbijeenkomsten van 19:00 - 22:00 uur. Daarnaast krijg je een toegang tot een persoonlijke e-coaching module “Beginnen & Volhouden”. Dit programma helpt op afstand om jouw vaardigheden in de praktijk toe te passen. Met tips en een persoonlijk gericht actieplan om je eigen resultaten te monitoren. Zo val je niet meer terug in je oude patronen.

PRIJS
__________________________________________

De training kost € 695,- exclusief BTW per cursist incl. cursusmateriaal en faciliteiten. Een diner voor aanvang van deze training is optioneel te bestellen en is niet bij de prijs inbegrepen. Daarnaast is het mogelijk om tegen betaling extra een-op-een coachingsgsprekken te boeken.

DATUM EN LOCATIE
__________________________________________
   
Interesse in deze training? Neem contact met ons op.

GRATIS ADVIES
__________________________________________
  
Twijfel je of deze training aansluit bij jouw leerbehoefte? Je kunt altijd contact opnemen met de trainer en adviseur Karin van der Star, telefoonnummer: 06- 420 244 57.
Bekijk ook onze andere trainingen
Briefing en debriefing
Ja! Een goede briefing en debriefing binnen een politieteam is noodzakelijk om de kwaliteit te waarborgen en de informatievoorziening te verbeteren.

Meestal is het briefingproces wel helder maar in de uitvoering liggen nog kansen. Hoe geeft u bijvoorbeeld persoonlijk invulling aan een briefing en debriefing? En wanneer bent u effectief in uw informatieoverdracht?

De training “Kan de (de)briefing beter?!” is een individuele maatwerktraining. U krijgt namelijk zowel op individueel gebied tools mee om uw presentatietechnieken te verbeteren, als ook inzicht om de briefing en debriefing in zijn geheel in het basisteam te verbeteren. De praktijkgerichte training geeft handvatten voor het organiseren, geven en verbeteren van een goede (de)briefing in de praktijk met de juiste balans tussen informatie en mens.

Resultaat van deze training
Na het volgen van deze training heeft u goed inzicht in de inhoud en structuur van een (de)briefing. Door een praktijkgerichte zelftest krijgt u relatief eenvouding kennis van het kwaliteitsniveau van de (de)briefingcyclus in het politieteam. Deze zelftest is praktijkgericht en in combinatie met de training en het cursusmateriaal heeft u alle tools in handen om kwaliteitsverbeteringen toe te passen en te borgen. Met als eindresultaat een effectieve en efficiënte (de)briefing in het politieteam. Ook leert u welke vaardigheden u effectief in kunt zetten tijdens de (de)briefing.

RESULTAAT
__________________________________________

U leert in de training de volgende aspecten:
- Hoe houd ik de aandacht van de groep vast en zorg ik voor betrokkenheid en interactie?
- Hoe presenteer ik de (de)briefing zodat deze uniform is én past bij mij als persoon?
- Hoe zorg ik ervoor dat mensen weten wat er van hun wordt verwacht?
- Hoe zorg ik voor concrete acties na de (de)briefing?
- Hoe spreek ik mensen aan in een (de)briefing?
- Wat is mijn communicatiestijl en hoe sluit ik deze aan bij andere stijlen binnen een groep?
- Tips & tricks gericht op lichaamstaal, opstelling in de ruimte en algemeen contact maken tijdens de presentatie. Alles valt samen onder de termen: ‘plaatje, praatje en daadje’. Hoe zorg ik voor een goed praatje bij het plaatje? Hoe zorg ik voor een overgang naar een effectief daadje?

Deze training wordt verzorgd door twee ervaren trainers die hun sporen hebben verdiend in de politieorganisatie en deskundig zijn op het gebied van (de)briefen en presentatietechnieken.

VOOR WIE IS DEZE TRAINING
__________________________________________

Deze training is speciaal ontwikkeld voor operationeel specialisten, operationeel experts en OPCO’s die de briefing en debriefing verzorgen binnen het team.  

PRIJS
__________________________________________

De kosten zijn € 389,- excl. BTW, per cursist, inclusief cursusmateriaal en lunch.

DATUM EN LOCATIE
__________________________________________
   
Interesse in deze training? Neem contact met ons op.
Bekijk ook onze andere trainingen
Nudging in Openbare Orde en Veiligheid
Dé praktijkgerichte training voor het stimuleren van gewenst gedrag  

Een duwtje in de goede richting
Een nepvlieg op een urinoir, Holle Bolle Gijs in de Efteling, fruit op ooghoogte in de bedrijfskantine, de groene smiley als je je aan de snelheid houdt. Wie kent dit niet? Zonder dat we ons hiervan altijd bewust zijn, wordt psychologische gedragsbeïnvloeding veel toegepast. Maar wat houdt dit nu precies in? Nudging is het effectief beïnvloeden van onderbewust keuzegedrag van mensen, ofwel een duwtje (Engels: 'nudge') geven in de goede richting. Het gewenste gedrag wordt aantrekkelijk gemaakt, zonder dat mensen in hun vrijheid worden beperkt. Nudges zijn effectief, omdat ze inspelen op het ‘automatische’ keuzegedrag dat het merendeel van het menselijk gedrag bepaalt.

Onveiligheid + nudging = ordelijke veiligheid!
 
Nudging biedt zeker kansen in het domein Openbare Orde en Veiligheid binnen gemeenten. Het beheersen van openbare orde kost immers veel geld en capaciteit. Vaak denken we nog dat als je de regels maar goed uitlegt, mensen deze uiteindelijk gaan naleven. Maar mensen handelen niet altijd bewust en rationeel. Luisteren jongeren bijvoorbeeld altijd als u aangeeft dat ze op een bepaalde plek niet mogen rondhangen? Inspelen op gedragsverandering kan voor gemeenten van grote waarde zijn en hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn in de uitvoering. Bijvoorbeeld: boven een kroeg woont een gezin dat structureel geluidsoverlast ervaart als de kroeg om sluitingstijd leegloopt. Het gezin kan weer rustig slapen, sinds bezoekers bij het verlaten van de kroeg een lolly krijgen aangeboden.

Unieke én effectieve praktijktraining
 
Een goede nudge is effectief en goedkoop. Zowel op het gebied van subjectieve als objectieve veiligheid kan nudging worden ingezet. Wat maakt deze training uniek? In deze training gaan we samen met u actief aan de slag met door de cursisten zelf ingebrachte veiligheidsproblemen. Dit is uniek! Vervolgens is er in de training een vertaalslag naar een effectieve praktijkinvulling van beleid of uitvoering voor maximaal rendement!

Programma
In het eerste deel van deze training krijgt u meer inzicht in de theorie achter nudging. Aan de hand van sprekende en succesvolle voorbeelden uit de praktijk krijgt u een compleet beeld over de mogelijkheden én de onmogelijkheden. Wanneer werkt nudging wel en wanneer niet? Welke soorten gedragsinterventies kunnen we inzetten? Vervolgens gaan we in groepsverband aan de slag met concrete casussen. U kunt vooraf aan de training een praktijkcasus uit het domein Openbare Orde en Veiligheid insturen. Op deze manier kan uw leervraag ook daadwerkelijk terugkomen tijdens deze praktijkgerichte training.

RESULTAAT
__________________________________________

Aan het einde van deze training heeft u inzicht in de theorie achter nudging, specifiek op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid, en de praktische mogelijkheden voor uw gemeente. Aan de hand van uw eigen werkpraktijk gaat u met concrete ideeën naar huis om nudging op een effectieve manier in te zetten en praktijkproblemen op te lossen. Inspiratie mét effect op lange termijn!

VOOR WIE IS DEZE TRAINING
__________________________________________

Deze training is speciaal ontwikkeld voor beleidsadviseurs, operationeel experts en specialisten, werkzaam in het vakgebied Openbare Orde en Veiligheid.

Ervaren trainers
 De trainers hebben hun sporen verdiend in veranderkunde en veiligheidskunde én een achtergrond in integrale veiligheid. Door hun kennis en uitgebreide praktijkervaring zijn zij in staat om op een creatieve en inspirerende manier wetenschappelijke kennis te vertalen naar toepasbaarheid in de praktijk.

PRIJS
__________________________________________

De kosten zijn € 489,- excl. BTW, per cursist, inclusief cursusmateriaal en avondmaaltijd.

DATUM EN LOCATIE
__________________________________________
   
Deze eendaagse training vindt plaats op woensdag 18 september 2019 in Rotterdam van 16.00 tot 22:00 uur
...
Terug naar de inhoud