Training TOEGEPAST BESTUURSRECHT IN DE POLITIEPRAKTIJK - Start to Train

Ga naar de inhoud
Trainingen
TOEGEPAST BESTUURSRECHT IN DE POLITIEPRAKTIJK
Het bestuursrechtelijk handhaven en sanctioneren biedt een ruim palet aan instrumenten dat ingezet wordt in de bestrijding van lokale veiligheidsproblematiek. Parallel aan deze opkomst krijgen actoren zoals de gemeente, gemeentelijke toezichthouder, burgemeester en het college van burgemeester en wethouders een steeds groter aandeel (toebedeeld) in de bestrijding van overlast, criminaliteit en ondermijning.

De huidige samenwerking tussen verschillende actoren wordt teveel vanuit eigen bevoegdheden in instrumenten benaderd. Dit terwijl andere actoren soms meer bevoegdheden en instrumenten hebben dan men in beginsel voor ogen heeft. Een bestuursrechtelijke aanpak is noodzakelijk om tot een meer integrale benadering in bestrijding van criminaliteit te komen. Dit resulteert in een effectieve samenwerking met lokale bestuur, effectievere bestrijding van lokale veiligheidsproblematiek en gerichtere inzet van partners.

Terug naar de inhoud