Training BESTUURLIJK RAPPORTAGE VOOR DE POLITIE - Start to Train

Ga naar de inhoud
Trainingen
Oplossingen van overlast en criminaliteit zijn niet altijd  privaatrechtelijk en strafrechtelijk, maar kunnen ook liggen in  bestuursrecht. In bestuursrecht liggen nog voldoende  kansen voor de politie om zich hierin te professionaliseren en te versterken in haar positie. Om het bestuur op een hoog niveau te adviseren, is  een kwalitatieve bestuurlijke rapportage van groot belang.

   
Met een bestuurlijke rapportage kan de politie een signaal  geven. Een bestuurlijke aanpak is geen doel op zich. Het is een middel,  een instrument in het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en/of  het beëindigen van ongewenste situaties. Een bestuurlijke rapportage geeft de  politie een duidelijke  positie en verantwoordelijkheid. Men voorkomt dat men zelf een plan van  aanpak gaat uitvoeren of direct in oplossingen gaat denken en legt de  regie duidelijker neer bij het bestuur.

Terug naar de inhoud