Ga naar de inhoud

Publicaties

 
Het brein achter Start to Train, Jeroen Bakker, heeft diverse boeken en andere publicaties in eigen beheer uitgebracht. Soms alleen, soms met andere schrijvers. De kracht van al deze publicaties is dat deze altijd geschreven zijn vanuit de praktijk, met gericht op de politie: toegankelijk en met herkenbare voorbeelden.
 

Een greep uit de publicaties:
Aanpak Winkeldiefstal – Pak me dan, als je kan

Winkeldiefstal is een grote ergernis van veel winkeleigenaren, winkelpersoneel en beveiligers. Maar wat kunt u zelf ondernemen tegen winkeldiefstal? En wat mag wel en wat mag niet? Het praktische boek ‘Aanpak Winkeldiefstal’ geeft een overzicht van alle huidige technische en organisatorische maatregelen die te nemen zijn tegen winkeldiefstal.
Handreiking briefing en debriefing politie

Zoals een timmerman een hamer nodig heeft voor zijn werkzaamheden, zo heeft een politiemedewerker een briefing en debriefing nodig, voor en na zijn dienst.  Het is hét gereedschap om ervoor te zorgen dat hij effectief en voorzien van de juiste informatie op pad gaat. Gegeven de complexiteit van de huidige criminaliteitsvormen en leefbaarheidsproblemen is briefing en debriefing een essentieel onderdeel geworden van het politiewerk, waarbij er wordt gestuurd op en met informatie. Deze praktijkhandleiding mag in geen enkel politiebureau ontbreken en eigenlijk zou elke politiemedewerker deze handreiking “op zak” moet hebben!

Slim surveilleren

De politie is bij uitstek de organisatie die veel kennis heeft van wat er in de samenleving speelt.Bij de aanscherping van de rolduidelijkheid, de versterking van programmasturing door de lokale overheid, hoort dat de politie, mét gezag, de haar beschikbare informatie ook kwalitatief en consistent beschikbaar stelt aan het bestuur, en het bestuur op basis daarvan adviseert. Surveilleren is het praktische instrument om, op operationeel, tactisch en strategisch niveau, te signaleren en te adviseren. Wat is goed en slim surveilleren, en hoe moet het in de praktijk gebracht worden? Het surveillanceplan en surveillancetechnieken geven op deze vragen een concreet antwoord.
Sterk Blauw Junior

Sterk Blauw Junior is een rijk geïllustreerd lesboek ter ondersteuning van docenten en ouders/verzorgers om kinderen van 4 tot 6 jaar op een educatieve wijze kennis te laten maken met de (kern-)taakstelling van de politie en haar partners, zoals de brandweer, gemeentelijke toezichthouders en ambulancebroeders. Het blauwe mannetje Joris begeleidt de kinderen door dit unieke lesboek met educatieve illustraties en tekst. De illustraties zijn op het eerste gezicht een begrijpelijke visualisatie van het onderwerp in de tekst maar er zijn ook 'verborgen' elementen die samen met de kinderen gevonden en besproken kunnen worden.
De illustraties zijn getekend door graficus en beeldend kunstenaar Paulito Lazarom. Paulito heeft diverse illustraties gemaakt voor kinderboeken, prentenboeken en lesmateriaal.
Praktijkgericht handhavingscommunicatie

Deze praktijkgerichte handleiding geeft inzicht, en antwoord op de vraag hoe je op een goede manier kan communiceren tijdens het handhaven, met als doel het naleven van regels op en goede manier de bevorderen. Voor de politie, gemeentelijke toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren.
Veilig maken - Het surveillanceplan

Surveilleren kan op verschillende manieren plaatsvinden. Gericht en willekeurig surveilleren zijn de twee meest voorkomende wijzen van surveilleren. Gericht surveilleren is een specifieke manier om overlast en criminaliteit aan te pakken. In tegenstelling tot willekeurig surveilleren heeft gericht surveilleren meer effect omdat de surveillance uitgevoerd wordt op de hotspots en hottimes. Dat wil zeggen surveilleren op díe plaatsen en op díe tijden waar veel overlast en criminaliteit is. Deze aanpak sluit nauw aan bij conclusies die in diverse onderzoeken zijn getrokken: criminaliteit en overlast concentreert zich in hoge mate op bepaalde locaties. Om de aanpak hiervan nog effectiever uit te voeren in de dagelijkse praktijk van toezichthouders, is de methodiek Surveillanceplan ontwikkeld. Het is een praktische werkmethode voor iedere toezichthouder op straat.


In de handleiding met de methodiek Surveillanceplan worden keuzes gemaakt wáár op te treden, hóe op te treden en hóe de directe omgeving te betrekken bij de bestrijding van overlast en criminaliteit.
Terug naar de inhoud