Ga naar de inhoud
Logo Start to train

Privacy
Start to Train begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Start to Train zorgvuldig om met deze informatie. Start to Train heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Start to Train uit welke gegevens Start to Train van u nodig heeft en waarvoor Start to Train ze gebruikt.
Opslag van uw gegevens
Start to Train slaat de persoonsgegevens die Start to Train van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Start to Train ontvangt  tijdens het inschrijfproces voor een training, zoals onder andere de volgende persoonsgegevens:
·       Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
·       Gegevens met betrekking tot de training waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
·       Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
·       Persoonsgegevens in het kader van uw training, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de training (met goed gevolg) heeft afgerond.
Gebruik van uw gegevens
Start to Train gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
·       Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training.
·       Verzorging van de door u gekozen training.
·       Analyses uitvoeren zodat Start to Train zijn dienstverlening kan verbeteren.
·       Advies geven over een te volgen training.
·       U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
·       U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens
Start to Train beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Start to Train bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Start to Train uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Start to Train de gegevens altijd anonimiseren.
Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen
U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken.
Daarnaast kunt u Start to Train vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken.
Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan contact met ons op. (klik hier voor onze contactgegevens) Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Start to Train eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Start to Train volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Start to Train u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment uw gegevens wel verwijderd mogen worden.
Klacht
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen. Klik hier voor onze contactgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Logo Start to train

Privacy
Terug naar de inhoud