Ga naar de inhoud
Logo Start to train

Copyright
© Copyright 2017 Start to Train/ starttotrain.nl.
is een geregistreerd merk van Start to Train/ starttotrain.nl.

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Start to Train/ starttotrain.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Start to Train/ starttotrain.nl, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Start to Train/ starttotrain.nl is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Informatie op de website
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten.

Voor meer informatie gaat u naar de contactpagina.

Start to Train/ starttotrain.nl

Zomerlust 23
2804 LK Gouda

Telefoon: 06 - 208 44 867
Fax: 0182 - 55 80 83


KVK: 24486275
BTW Nummer: NL 174133145 - B01
Logo Start to train

Copyright
Terug naar de inhoud